The Broadcasting Authority of Ireland has announced details of its Community Broadcasting Support Scheme 2017.

The Scheme, which has a total available fund of €25,000, is open to all Community and Community of Interest radio and television broadcasters in the country. It is designed to offer funding support to enable broadcasters to undertake reviews that will advance the organisational development of their stations.

Organisational development initiatives which can be funded through the scheme include:

  • evaluations of staff and volunteer needs,
  • reviews of station policies and procedures to ensure that they are effective and appropriate, and
  • reviews of the relationship between broadcasters and the communities they serve.

The closing date for receipt of completed applications is 12 noon on Monday 27th February 2017.

More details on the Scheme can be found here.


Údarás Craolacháin na hÉireann tar éis sonraí a fhógairt dá Scéim Tacaíochta 2017 don Chraolachán Pobail.

Tá an Scéim ar oscailt do gach craoltóir raidió agus teilifíse Pobail agus Pobail Leasa sa tír, le ciste iomlán ar fiú €25,000 ar fáil di. Tá sí deartha chun tacaíocht chistithe a thairiscint chun cur ar chumas na gcraoltóirí chun athbhreithnithe a dhéanamh lena gcuirfear ar aghaidh forbairt eagrúcháin a stáisiún.

Áirítear leis na tionscnaimh forbartha eagrúcháin ar féidir iad a chistiú trí mheán na scéime:

  • meastóireachtaí ar éilimh foirne agus saorálaithe,
  • ahbhreithnithe ar bheartais agus nósanna imeachta stáisiúin chun a chinntiú gurb éifeachtach agus iomchuí iad, agus
  • athbhreithnithe ar an gcaidreamh idir craoltóirí agus na pobail ar a bhfreastalaíonn siad.

Is é 12 meánlae 27  Feabhra 2017 an spriocdháta d’fháil na n-iarratas comhlánaithe.  Tuilleadh eolais ar an scéim ar fáil anseo.

(Visited 181 times, 1 visits today)